احیا مستقیم مگا مدول جهان فولاد سیرجان

احیا مستقیم مگا مدول جهان فولاد سیرجان

ارائه خدمات تأمین؛ اجرا ونصب به صورت PC جهت احداث یک واحد مگامدول احیا مستقیم با ظرفیت یک میلیون و هفتصد هزار تن در سال به روش Midrex

ویدیو

تصاویر

احیا مستقیم مگا مدول جهان فولاد سیرجان

  • گروه: احیاء مستقیم
  • نوع: PC
  • وضعیت: درحال انجام
  • کارفرما: مجتمع جهان فولاد سیرجان
  • محصول: آهن اسفنجی

موقعیت جغرافیایی