احیا مستقیم بردسیر

احیا مستقیم بردسیر

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت احداث واحد احیا مستقیم به ظرفیت هشتصد هزار تن آهن اسفنجی و سی و سه هزار تن بریکت در سال با تکنولوژی Midrex .

تصاویر

احیا مستقیم بردسیر

  • گروه: احیاء مستقیم
  • نوع: EPC
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
  • محصول: آهن اسفنجی و بریکت

موقعیت جغرافیایی