9th Iranian Steel Market Conference Workshop 1397

9th Iranian Steel Market Conference Workshop 1397

بولتن تحلیلی بازار آهن و فولاد ایران و جهان (دنیای اقتصاد)

بولتن حاضر با تلاش مشترک گروه رسانه ای دنیای اقتصاد و شرکت فولاد تکنیک به چاپ رسیده است که به صورت فصلی به ارائه آمار ها و تحلیل های حوزه آهن و فولاد ایران و جهان می پردازد.

تلاش بولتن تحلیلی فولاد آن است که ضمن ارائه آمار و اطلاعات به روز، جدیدترین تحلیل ها را در خصوص بازار فولاد و سنگ آهن ارائه نماید.

دانلود فایل 1

دانلود فایل 2