گزارش تصویری نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش تصویری نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش تصویری نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

در حاشیه حضور ارزشمند شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک

در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

در تاریخ 16-19 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

بازدید و مذاکرات صورت گرفته توسط شخصیت های کلیدی این صنعت  نویدبخش آینده روشنی برای فعالیت جدی تر شرکت در صنعت نفت و گاز بود.

گزارش تصویری این رویداد مهم که با همت، تلاش و وفاق گروه های مختلف سازمان کلید خورد بدین شرح است: