گزارش تصویری حضور شرکت فولادتکنیک در نمایشگاه های فولادی سال 97- قسمت اول

گزارش تصویری حضور شرکت فولادتکنیک در نمایشگاه های فولادی سال 97- قسمت اول

نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران با رویکرد بومی‌سازی و حمایت از تولید داخلی-17 لغایت 20 دی