واحد برتر فنی و مهندسی در جشنواره برترین‌های معدن و صنایع معدنی