نمایشگاه بومی سازی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

نمایشگاه بومی سازی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

نمایشگاه بومی سازی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

با سلام و احترام
بدین وسیله نیازهای بومی سازی  شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به آدرس زیر اعلام می گردد.

از کلیه همکاران محترم خواهشمند است درصورتی که موردی را مرتبط با توانمندی های گروه خود تشخیص می دهند به مدیریت بازرگانی اعلام نمایند

http://boomisazi.esfahansteel.ir/needs