نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 100 کیلووات فولادتکنیک