مطالعات فنی اقتصادی وامکان سنجی طرح ها

مطالعات فنی اقتصادی وامکان سنجی طرح ها

با توجه به اهميت مطالعات اقتصادي پيش مهندسي در فرايند امكان‌سنجي، طراحي، احداث، توسعه، بازاريابي و فروش محصولات و واحدهاي صنعتي در دستيابي به بهينه تركيب مقياس و توليد، فعاليت‌هاي مطالعات امكان سنجي آغازوگسترش داده شده است. رويكرد مطالعاتي این واحد به شرح زير تدوين گردیده است:

 • مطالعات توجيهي- بررسي بازار محصول
 • مطالعات توجيهي- گزارش فني و مالي
 • مطالعات اقتصادي – اجتماعي منطقه‌اي
 • مطالعات امكان‌سنجي پروژه‌ها
 • مطالعات مكان‌يابي
 • مطالعات اقتصادي

در حال حاضر فرآیند مطالعات اقتصادي ضمن بهره مندي از كارشناسان مجرب مشاوره اقتصادي طرح هاي بزرگ اقتصادي در كشور را عهده دار بوده است.این مجموعه با گردآوری منابع , کتاب راهنما و نرم افزارها و استانداردهای مختلف و به هنگام از جمله موارد ذیل و به کارگیری آنها , خود را در ردیف شرکت های دارای تخصص‌هاي روزآمد قرار داده است.
كليه گزارشات اين گروه بر مبناي دستورالعمل بانكهاي عامل و بر اساس استاندارد يونيدو مي باشد.
    گرايشات و زمينه‌هاي تخصصي فعاليت شركت بر اساس رتبه بندي كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي به شرح زير است:

 • ساختمان ، مسكن و شهرسازي
 • صنعت، شاخه فلزات و معادن
 • صنعت، مصنوعات
 • صنعت، انرژي، نفت و گاز
 • خدمات