مطالعات امکان سنجی و نظارت بانکی

مطالعات امکان سنجی و نظارت بانکی

مطالعات امکان سنجی و نظارت بانکی

مطالعات امکانسنجی یا Feasibility Study انجام گرفته در شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک برای اتخاذ تصمیم در مورد اجرا و سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی است که متضمن مبنایی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مکان یابی، مطالعات بازار، ارزیابی مالی و مطالعات زیست محیطی است. این مطالعات عوامل مهمی را که با تولید یک محصول بخصوص ارتباط دارد همراه با روش های جایگزین برای تولید این محصول، معین وآنها را تحلیل می کند. اینگونه مطالعات طراحی با ظرفیت های مشخص و در محل های خاص با استفاده از تکنولوژی ویژه یا تکنولوژی هایی که با مواد و نهاده های خاصی ارتباط دارد، و با هزینه های سرمایه گذاری و تولید و درآمد فروش مشخص، بازده سرمایه گذاری را معین و ارائه می نماید.