مسئولیت اجتماعی...

مسئولیت اجتماعی...

مسئولیت اجتماعی...

حمایت از توله خرس های سیاه بلوچی در راستای مسئولیت اجتماعی و رسالت شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک در خصوص حمایت از گونه های کمیاب حیات وحش، با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،تامین شیر خشک بدون لاکتوز جهت دوران شیرخواری انجام شده و در اختیار مرکز بازپروری کلاه قاضی قرار گرفت.