مراسم درخت کاری در مرکز بازپروری حیات وحش استان اصفهان

مراسم درخت کاری در مرکز بازپروری حیات وحش استان اصفهان

مراسم درخت کاری در مرکز بازپروری حیات وحش استان اصفهان

مراسم درخت کاری در مرکز بازپروری حیات وحش استان اصفهان در مجاورت پارک ملی کلاه قاضی به مناسبت هفته منابع طبیعی وبا مشارکت رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و جمعی از مدیران و کارکنان شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک برگزار گردید.