مدیریت فناوری و توسعه

مدیریت فناوری و توسعه
  • تحقیق و توسعه پایدار

در مدیریت فن آوری و توسعه، به تحلیل وضعیت موجود صنایع کشور از نظر تاثیر آنها بر محیط زیست پرداخته شده و راه های اصلاح و بهبودی فرایندهای آنها جهت افزایش تاب آوری محیط زیست، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این فرآیند به دو تیم زیر فرآیند تقسیم شده است:
-  تحلیل داده محیط زیست
- اصلاح محیط زیستی فرایند

  • فولاد و صنایع وابسته

در این فرآیند طراحی پایه بخش هایی منتخب از زنجیره فولاد و صنایع وابسته به آن انجام می گردد و در حال حاضر، 3 زیر فرآیند در آن حضور دارند:
- احیاء مستقیم
- فولادسازی
- فروآلیاژ
آنچه که عموما تا کنون در کشور ما اتفاق افتاده، بدین گونه بوده است که بخش های اصلی هر فرایند تولید و از جمله، بخش های اصلی زنجیره فولاد، کاملا وابسته به تکنولوژی های خارجی بوده و اصولا فعالیت جدی جهت تغییر این رویه در داخل کشور صورت نگرفته است.
جهت مقابله با چنین فرهنگ غالبی، در مدیریت فن آوری و توسعه ی فولادتکنیک، تیم های احیاء مستقیم و فولادسازی و فروآلیاژ شکل گرفته است و بخصوص در بخش احیاء مستقیم، مدل سازی های پیچیده ی قسمت های مختلف فرایند احیاء با دقت فراوان صورت گرفته و اعتبارسنجی آن در شرایط مختلف و در کارخانه های در دست بهره برداری، انجام شده و به اثبات رسیده است، به گونه ای که در طراحی تکنولوژی به روز واحد احیاء ، نه تنها به خودکفایی کامل رسیده ایم، بلکه با طراحی واحد احیاء در شرایط بهینه، به بهترین عملکرد در این بخش از زنحیره فولاد دست یافته ایم. این روند در دو بخش دیگر فولادسازی و فروآلیاژ نیز در حال پیگیری و انجام است.

  • هوشمندسازی

فضای کنونی جامعه جهانی درگیر واژه ای ست به نام هوش مصنوعی، به گونه ای که استفاده از آن به صورتی افراطی و مبتذل در آمده است. در فرآیند هوشمندسازی از مدیریت فن آوری و توسعه، به دور از هرگونه افراط و تفریط، نتیجه استفاده ی منطقی از اصول هوشمندسازی در طول 12 سال گذشته در فولادتکنیک، نقشه ی راهی شده است تا در غالب تشکیل تیم های زیر:
- دوقلوی دیجیتال
- اینترنت اشیاء
- امنیت اطلاعات
- PAC یا Programmable Automation Controllers
به افزایش بهره وری واحدهای تولیدی کشور پرداخته شود که نقطه ی شروع آن بر روی زنجیره فولاد است و تا کنون  طراحی و پیاده سازی دوقلوی دیجیتال مربوط به واحد احیاء مستقیم با موفقیت به انجام رسیده است.

  • ساخت واحدهای پایلوت

در راستای توسعه ی تکنولوژی و رسیدن به بلوغ مربوطه، لازم است تا مراحل 9 گانه آماده سازی تکنولوژی یا TRL (Technology Readiness Level) از سطح مطالعات اولیه تا بالاترین سطح یعنی ساخت واحد صنعتی انجام گردد  که در این مسیر، ساخت واحد پایلوت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این رابطه، تشکیل تیم های ساخت پایلوت :
- احیاء مستقیم
- هماتیت به مگنتیت
- جذب کربن
- هیدروژن سبز
برنامه ریزی شده و بخصوص در زمینه احیاء و تبدیل هماتیت، از سرعت پیشرفت قابل قبولی برخوردار است.

جهان با شتاب فراوان در مسیر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به جای انرژی های فسیلی در حرکت است و ما نیز علی رغم داشتن ذخایر انرژی های فسیلی، به دلایل فراوان ، راهی به جز حرکت در این مسیر نداریم. نتیجه چنین رشد شتابانی در استفاده از انرژی های تجدید پذیر و تحقیقات گسترده صورت گرفته در آن، به کاهش باورنکردنی هزینه تولید این نوع انرژی منجر شده است به گونه ای که تنها در طول 4 سال گذشته هزینه ی ارزی ساخت نیروگاههای خورشیدی فتوولتاییک، نزدیک به یک سوم شده است.
پس دو عامل بزرگ اقتصادی و یا هزینه ی تمام شده در کنار ضرورت حفظ محیط زیست، استفاده روزافزون از انرژی های تجدیدپذیر را کاملا توجیه و بلکه بی رقیب می سازد.
در شرکت فولادتکنیک از سال 1396، کار بر روی ساخت نیروگاههای بادی و خورشیدی متمرکز شده است و بخصوص در زمینه ساخت نیروگاههای خورشیدی، سامانه های خورشیدی 20 کیلووات و 100 کیلووات با تکیه کامل بر توانایی های شرکت فولادتکنیک طراحی و ساخته شده و در طول سالهای گذشته به شبکه سراسری متصل شده است.
نیروگاه خورشیدی 10 مگاوات نایین نیز طراحی و عملیات ساخت آن از مدتی پیش آغاز شده است.
فرآیند انرژی تجدیدپذیر از زیر فرآیندهای زیر تشکیل شده است:
- انرژی خورشیدی
- بازیافت انرژی
در تیم بازیافت انرژی، به راههای بهبود مصرف انرژی در صنایع مختلف پرداخته شده و جلوگیری از هدر رفت انرژی در فرایند های مختلف و استفاده مجدد از آن مورد بررسی قرار می گیرد.

  • معدن

به دلیل وجود ذخایر غنی مگنتیت در کشور، تا کنون پیشرفت قابل ملاحظه ای در بخش معادن سنگ آهن ایران اتفاق نیفتاده است ولی این ذخایر به سرعت در حال پایان است و لازم است که تحقیقات گسترده ای در زمینه ی جایگزین مگنتیت و استفاده از ذخایر فراوان هماتیت صورت پذیرد. بدین لحاظ، فرآیندهای:
- فرآوری
- اکتشاف
در فرآیند معدن مدیریت فن آوری و توسعه سازماندهی شده و بخصوص در تیم فرآوری، تمرکز ویژه ای بر فرایند تبدیل هماتیت به مگنتیت صورت گرفته است.

  • توسعه زیرساخت ها

دانش مهندسی دائما در حال تغییر است و لازم است تا در تمامی بخش های مهندسی، تحقیقات به روز صورت گرفته تا بر اساس آخرین یافته ها و نیز استفاده از آخرین نرم افزارهای تدوین شده در بخش های مختلف، طراحی های صورت گرفته را به روز نمود.
هدف از تشکیل چنین تیمی البته نه تنها به روز رسانی دانش مهندسی، بلکه به روز رسانی روش های و زیرساخت های انجام پروژه است که سایر بخشها از جمله، کنترل پروژه، ساخت، نصب و راه اندازی را نیز در بر می گیرد. بدین لحاظ تیم های متفاوتی در گروه توسعه زیرساخت ها شکل گرفته است.