محیط زیست و توسعه پایدار

محیط زیست و توسعه پایدار

محیط زیست و توسعه پایدار

با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمراز محیط زیست بنحوی که ضمن حفظ تعادل مناسبات زیستی موجبات توسعه پایدار و بهبود، رشد و اعتلای کیفی انسان ها فراهم آید، در بدو تاسیس شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک فعالیتهای محیط زیست و توسعه پایدار نیز تشکیل گردید.
این فرآیند جهت ارتقا دانش محیط زیست از طریق انجام تحقیقات و خدمات خلاقانه و نوآورانه درجهت پیش بینی و رفع مشکلات زیست محیطی فعالیت می نماید. در ادامه فعالیت ها  و به منظور کاهش یکی دیگر از تهدیدهای مهم محیط زیستی مرتبط با استفاده از انرژی که ارتباط تنگاتنگی با انتشار گازهای گلخانه¬ای دارد، شرکت فولادتکنیک موفق به عضویت در کمیته و شبکه تغییر اقلیم سازمان ملل   (CTCN)گردید که با همکاری معاونت علمی فناوری رییس جمهور تا کنون درخواست های انتقال تکنولوژی های دوست دار محیط زیست به کشور و یا انتقال آن به سایر کشورها را در این کمیته ثبت نموده است.
از جمله شرح خدمات این فرآیند می توان به موارد زیر اشاره نمود:
•    مطالعات محیط زیستی احداث و توسعه صنایع
•    تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی و همسنگ سازی پیشنهادات فنی جهت احداث و توسعه صنایع
•    بررسی اثرات و پیامدهای محیط زیستی احداث و توسعه صنایع
•    تهیه مطالعات جامع احداث و توسعه صنایع، مکان یابی پایدار و انتخاب تکنولوژی
•    تهیه گزارش های چرخه عمر، رد پای کربن، رد پای آب به منظور دستابی به انتشار صفر و تامین پایداری صنعت
•    تهیه گزارش های مدلسازی آلاینده ای محیط زیست در بخش هوا،آب، خاک و آلودگی حرارتی
•    تهیه گزارش¬های سیاهه انتشار آلاینده های صنایع
•    ثبت دانش فنی و انتقال تکنولوژی در زمینه های دوستدار محیط زیست