فرآیند

فرایند تولید متالورژیکی
 نقش اصلي اين فرآیند، تعيين و تعريف فرآيندهاي به روز براي پروژه‌هاي در دست مطالعه– مناقصه- طراحي شركت فولاد تكنيك، گردآوري – پالايش – محاسبه و ايجاد بانك اطلاعاتي و پتانسيل مهندسي فرآيندي مورد نياز در اين راستا مي‌باشد.
گروه فرآيند در پروژه‌هاي متالورژيكي در زمينه‌هايي بشرح زیر به انجام خدمات مهندسي مربوطه مي‌پردازد :

 

 • تعريف و تعيين كلان تكنولوژي، ظرفيت ها و نوع فرآورده‌هاي خط توليد
 • تعريف و تعيين كليه اطلاعات پايه (Basic Information) براي پروژه‌هاي متالورژيكي
 • تهيه كليه نقشه‌هاي جانمايي – چيدمان، موازنه مواد- انرژي، نمودارهاي فرايندي و روند نماهاي فرآيندي پايه (Basic Design) براي پروژه‌هاي متالورژيكي
 • تهيه كليه نقشه‌ها و مدارك فني فرآيندي تفصيلي (Detail Design) براي انواع نسوز كاريهاي ساختماني و تجهيزاتي براي پروژه‌هاي متالورژيكي
 • تهيه بخش فرآيندي اسناد مناقصه براي پروژه‌هاي متالورژيكي
 • تهيه بخش فرآيندي پيشنهادهاي فني – مالي مناقصه‌ها براي پروژه‌هاي متالورژيكي

اهم فعالیت ها

 • مطالعات امكان سنجي
 • مطالعات فني– تكنولوژيكي، طرحها
 • مقايسه فني – مالي، روشهاي توليد
 • محاسبات انرژي و مواد ( ورودي – توليدي )
 • تهيه نمودارهاي موازنه مواد و انرژي
 • مطالعات توجيهي – بخش فني (براساس فرمت بانك صنعت و معدن)
 • مطالعات جامع مكان‌يابي طرحها
 • محاسبه پتانسيل توليد فولاد در مناطق كشور
 • طراحي پايه
 • طراحي فرايندي جانمايي عمومي طرحها
 • طراحي فرايندي جانمايي و چيدمان واحدهاي خط توليد
 • تعيين مشخصات فرايندي واحدها و تجهيزات طرحها
 • محاسبه و تهيه نمودارهاي گردش انرژي و مواد
 • طراحي تفضيلي
 • طراحي تفضيلي انواع نسوز كاريهاي ساختماني
 • طراحي تفضيلي انواع نسوز كاريهاي تجهيزاتي
 • تهيه ليست مشخصات فني كليه مواد نسوز در طراحي
 • تهيه ليست تأمين كنندگان مواد نسوز
 • تهيه ليست مواد و ليست قيمت مواد نسوز درطراحي
 • مشاوره در پروژه ها
 • تهيه بخش فرايندي اسناد مناقصه
 • ارزيابي بخش فرايندي پيشنهاد فني پيمانكاران
 • پيشنهاد فني -مالي پروژه ها
 • تهيه بخش فرايندي پيشنهاد فني
 • برآورد بخش فرايندي هزينه هاي سرمايه گذاري
 • كنترل بخش فرايندي اسناد فني پيمانكار پروژه  
 • تهيه راهكارها و دستور كارهاي بهره برداري
 • نمودارهاي سازماني كاركنان پروژه
 • بانكهاي اطلاعاتي استراتژيك براي طرحهاي متالورژيكي
 • تهيه آلبوم مشخصات فني – مالي واحدهاي متالورژيكي

فرایند صنایع معدنی
پيرو سوابق اجرايي ، مشاوره و مهندسی این شرکت در صنايع معدني، مهندسي فرآيندهاي صنايع معدني از سال 1394 فعالیت خود را با هدف گسترش فعاليت‌هاي معدني و با رويكرد توسعه فعاليت‌هاي مهندسي، مشاوره و اجرایي در این زمینه آغاز نمود. اهداف سازمانی و شرح وظایف این واحد شامل موارد زير می باشد:
ارائه خدمات فني و مهندسي، مشاوره و اجرا در زمينه پروژه‌هاي صنايع معدني.
تهيه گزارش‌هاي توجيه فني و اقتصادي جهت طرحهاي معدني و فرآوري مواد معدني
شناسايي و بررسي فرآيندهاي معدني و فرآوري مواد معدني
رصد تكنولوژيهاي جديد در صنايع معدني
ايجاد يك بانك اطلاعاتي علمي – تكنولوژي قوي در حوزه صنايع معدني در شركت
جمع‌آوري اطلاعات پيرامون نهادها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي (دانشگاهي) و شناسايي كارشناسان و اساتيد مجرب در داخل و خارج از كشور جهت برقراري ارتباطات علمي و فني و همكاريهاي مشاوره‌اي
جمع‌آوري اطلاعات علمي و فني كليه شركتهاي فعال در زمينه صنعت معدن در سراسر دنيا
انتقال تكنولوژي‌هاي معدني
ايجاد بستر مناسب جهت تحقيقات توسعه‌اي و خدمات مهندسي در شركت
تعريف پروژه‌هاي جديد در بهينه‌سازي صنعت معدن كشور و انجام طرحهاي تحقيقاتي
فرآیند نفت و گاز
با توجه به تجارب كسب شده در طي ساليان متمادي فعاليت شركت وباتوجه به امكانات مادي و معنوي موجود، در سال 1385 اين شركت بر آن شد تا حيطه فعاليتهاي خود را به صنعت نفت و گاز و پتروشيمي نيزگسترش دهد. بدين منظور با بكارگيري از نيروهاي مجرب و متخصص زمينه هاي تخصصي زير را در اين گروه به وجود آورد.
خطوط انتقال نفت و گاز و فراورده­ هاي نفت
واحدهاي توليدي نفت و گاز
واحدهاي نمك زدائي
واحدهاي جداسازي و خالص­ سازي نفت و گاز
پالايشگاه­ ها
مجتمع­ هاي پتروشيمي
ايستگاههاي پمپاژ نفت و فراورده­ هاي نفتي
ايستگاههاي تقويت فشار گاز
شبكه­ هاي انتقال گاز
واحدهاي ذخيره سازي و پايانه هاي نفتي
پوشش كامل سيستمهاي كنترلي
واحدهاي يوتيليتي و تامين قدرت