غرفه شرکت درنمایشگاه سمپوزیوم فولاد 1401 به روایت تصویر

غرفه شرکت درنمایشگاه سمپوزیوم فولاد 1401 به روایت تصویر

غرفه شرکت درنمایشگاه سمپوزیوم فولاد 1401 به روایت تصویر

شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک هم زمان با حضورفعال در سمپوزیوم فولاد سال 1401 در نمایشگاه جانبی مرتبط نیز حضور به هم رسانید که برخی از تصاویر جهت اطلاع همکاران ارایه می گردد.