عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت Fortune

عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت Fortune

عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت Fortune

عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت Fortune زمینه ورود شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک به عرصه ساخت پلنتهای ASP را مهیا نموده و طی آن امکان انتقال بخشی از تکنولوژی طراحی و ساخت پلنت در حین اجرای پروژه های مشترک مقدور خواهد بود امید که با همت والای همکاران گرامی این گام سرآغاز پویایی و پیشرفت بیشتر و انگیزه ای برای دستیابی کامل به تکنولوژی های مورد نیاز کشور گردد.