ساخت سازه و تجهیزات صنعتی و تکنولوژیک و مخازن تحت فشار

ساخت سازه و تجهیزات صنعتی و تکنولوژیک و مخازن تحت فشار

ساخت سازه و تجهیزات صنعتی و تکنولوژیک و مخازن تحت فشار

ساخت سازه ها و تجهیزات صنعتی و تکنولوژیک و مخازن تحت فشار در مجموعه کارخانجات ساخت و تولید شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک شامل ساخت، سندبلاست، رنگ آمیزی و بسته بندی انجام می گیرد. کلیه عملیات مذکور بر اساس روش های اجرایی کنترل کیفی که توسط بخش های فنی و مهندسی شرکت تهیه شده صورت گرفته و هر مرحله با حضور و تائید دو بخش کنترل کیفی کارگاه و واحد نظارت و بازرسی شرکت انجام می گیرد.