راه اندازی فروسیلیس خمین با ظرفیت 18 هزارتن

راه اندازی فروسیلیس خمین با ظرفیت 18 هزارتن

راه اندازی فروسیلیس خمین با ظرفیت 18 هزارتن

آغاز عملیات نصب ستون الکترود و تجهیزات کوره تا راه اندازی فروسیلیس خمین با ظرفیت 18 هزارتن در سال در بازه زمانی 4 ماهه، رکوردی بی نظیر در صنعت فروسیلیس ایران ، با تلاش خستگی ناپذیر همکاران فولادتکنیک به دست آمده است.