خدمات مشاوره و مهندسی

خدمات مشاوره و مهندسی

خدمات مشاوره و مهندسی

خلاصه فعالیت های شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک در زمینه خدمات مشاوره و مهندسی شامل موارد زیر است:

  • طراحی پایه و تفضیلی در صنایع فولاد، معدن، حمل و نقل، نفت، گاز و پتروشیمی
  • خدمات مشاوره و مهندسی، نظارت ونظارت عالیه
  • خدمات مدیریت طرح وایفای نقش عامل چهارم
  • طراحی فرآیندی کلیه واحدهای زنجیره فولاد از معدن تا محصول
  • طراحی یکپارچه خطوط تولید (Plant Engineering)
  • طراحی پایه فرآیندی واحدها (Energy Balance, Mass Balance, Equipment layout)
  • طراحی تجهیزات خاص به منظور ساخت این تجهیزات در داخل کشور از قبیل واگن برگردان، غبارگیرها و سیستم انتقال مواد پنوماتیک