تبریک بابت ابلاغ قرارداد پروژه "واحد احیا مستقیم مگا مدول جهان فولاد سیرجان " به صورت PC

تبریک بابت ابلاغ قرارداد پروژه "واحد احیا مستقیم مگا مدول جهان فولاد سیرجان " به صورت PC

تبریک بابت ابلاغ قرارداد پروژه

همکاران گرامی

بدینوسیله ابلاغ قرارداد واحد احیا مستقیم مگا مدول جهان فولاد سیرجان به صورت PC ؛ که برگ زرین دیگری بر سوابق شرکت می باشد را به شما تبریک میگوییم.