بیانیه مأموریت

بیانیه مأموریت

شركت فولاد تكنيك با هدايت كارآ و كارآمد سرمايه هاي بخش خصوصي و دولتي  در طرحهای صنعتي در قالب مطالعات تحلیلی و  امكان سنجي ، مديريت ، مهندسي ،تداركات و اجرا ، ساخت سازه و تجهیزات، به صورت يكپارچه (كليد در دست) و يا مجزا در سطح بازار هاي داخلي و خارجي ارائه خدمات مي نمايد. این شرکت همچنین با استفاده از  دانش فنی و آگاهی حرفه ای خود نقش مؤثری در تصمیم سازی سیاستهای کلان کشور در صنایع معدنی دارد.
فولادتکنیک، ضمن توسعه حقوق صاحبان شرکت  :     
•     خواسته ها و نيازهاي مشتريان را در كانون توجه قرار می دهد.
•    به بهبود مستمر كيفيت خدمات متعهد می باشد.
•    با به كار گيري تكنولوژي روز پيشرو است .
•    با تقويت سرمايه اجتماعي ، بر بهره وري كاركنان می افزاید.
•    به منظور حفظ محیط زیست و ایفای وظایف شهروندی ، به امر بهسازی صنایع و توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر در سطح کشور ، می پردازد.