بهسازی و مدرنیزاسیون واحدهای صنعتی با قابلیت بهینه‌سازی مصرف مواد و انرژی

بهسازی و مدرنیزاسیون واحدهای صنعتی با قابلیت بهینه‌سازی مصرف مواد و انرژی

بهسازی و مدرنیزاسیون واحدهای صنعتی با قابلیت بهینه‌سازی مصرف مواد و انرژی

یکی از مشکلات گریبان گیر صنعت فعلی کشور، فرسودگی یا افزایش سن پلنت های موجود می باشد، که به روزنمایی و بهینه سازی یا بهسازی آن ها امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این زمینه شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک با تمرکز بر موضوع نسبت به انجام اینگونه پروژه ها اقدام نموده است. برخی از فعالیت ها در این زمینه عبارتند از:

  • کاهش مصرف انرژی با بکارگیری دانش روز دنیا و طراحی پلنت بر اساس دور ریز آب صفر در صنایع فولاد و معدن
  • استفاده از طرحهای اتوماسیون سطح 2 در خطوط تولید با قابلیت بهینه سازی مصرف مواد و انرژی افزایش ظرفیت تولید و حفظ طول عمر بهینه تجهیزات
  • ارتقا سیستم های اتوماسیون صنعتی با  PLCهای نسل جدید و تکنولوژی های به روز