برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه‌ريزي و كنترل پروژه از يك مبحث آكادميك محدود به پروژه‌هاي بزرگ صنعتي و عمراني، فراتر رفته و حتي در توليد يك محصول جديد، توسعه فعاليتهاي شركتها، طراحي فرآيند با محصول و انجام فعاليتهاي روزمره، رشد روز افزوني دارد.
از اين رو مقوله برنامه‌ريزي و كنترل پروژه همراه با ساير علوم مرتبط با مهندسي صنايع مورد توجه كليه دست‌اندار كاران توسعه در كشورها قرار گرفته است.
بر اين اساس از بدو تاسيس شركت ، برنامه‌ريزي و كنترل پروژه فعاليتهاي خود را در خصوص برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌هاي EPC، مشاوره، مديريت طرح و نظارت بانكي با بهره‌گيري از كارشناساني مجرب آغاز نموده است.
همچنين اين گروه با پشتوانه خدمات برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌هاي انجام شده و خدمات نظارتي پروژه‌هاي بانكي، بالاترين رتبه خدمات نظارت بانكي در كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي را احراز نموده است.

اهم فعالیت ها:

 • مديريت برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌ها EPC، مشاوره و مديريت طرح
 • مديريت زمان و كنترل پروژه
 • بودجه‌بندي و كنترل هزينه‌ها
 • مديريت منابع (نيروي انساني و ماشين آلات)
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت محدوده
 • مدیریت تغییرات
 • مدیریت یکپارچگی
 • مدیریت ارتباطات
 • تهیه و تنظیم لوایح ادعا و تاخیرات
 • مصور سازی پروژه ها
 • مستندسازي و مديريت قراردادها
 • طراحي سيستم
 • خريد نرم‌افزار
 • آموزش
 • پياده‌سازي
 • آموزش‌هاي عمومي وتخصصي در زمينه مديريت پروژه
 • خدمات مشاوره در خصوص نظارت نظام‌هاي بانكي