انرژی‌‌های تجدید پذیر

انرژی‌‌های تجدید پذیر

انرژی‌‌های تجدید پذیر

در راستای اهداف استراتژیک شرکت و همسو با برنامه های راهبردی وزارت نیرو و وزارت صمت مبنی بر ارتقا بهره وری و بهره گیری از فناوری های نوین سازگار با محیط زیست شرکت فولادتکنیک به عرصه پروژه های نو و تجدیدپذیر از قبیل طراحی و ساخت نیروگاه های خورشیدی و بادی ورود پیدا کرده است.
اهم فعالیت های انجام گرفته:

  • احداث سامانه خورشیدی 20 کیلووات و نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات در محل شرکت فولادتکنیک و اتصال آنها به شرکت برق
  • اقدام به اخذ پروانه ساخت نیروگاه بادی 25 مگاوات در یکی از مناطق بادخیز استان اصفهان
  • احداث نیروگاه خورشیدی 10مگاواتی نائین