امضا موافقتنامه احداث کارخانه صنایع فلزی در کشور عمان

امضا موافقتنامه احداث کارخانه صنایع فلزی در کشور عمان

امضا موافقتنامه احداث کارخانه صنایع فلزی در کشور عمان

توسط مدیرعامل محترم شرکت، جناب آقای مهندس شیرانی و شریک عمانی جناب آقای حسین العجمی با حضور وزیر صنعت، تجارت و سرمایه گذاری کشور عمان و روسای بازرگانی ایران و عمان و همزمانی آن با سالروز تاسیس شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک را به  همکاران گرامی تبریک می گوئیم.