رتبه بندی و مجوز ها

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در 10 رشته

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در 10 رشته

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در 10 رشته

مشاهده
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه 1 در پنج رشته

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه 1 در پنج رشته

صنعت و معدن رتبه 1 نفت و گاز رتبه 1 تاسیسات و تجهیزات رتبه 1 آب رتبه 1 ساختمان و ابنیه رتبه 1  

مشاهده
گواهینامه صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت

گواهینامه صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت

گواهینامه صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (EPC)

مشاهده
پروانه تحقیق و توسعه

پروانه تحقیق و توسعه

پروانه تحقیق و توسعه

مشاهده
گواهینامه عضویت و رتبه بندی در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری

گواهینامه عضویت و رتبه بندی در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری

گواهینامه عضویت و رتبه بندی در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری

مشاهده
گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

مشاهده
پروانه بهره برداری مجموعه کارخانجات ساخت و تولید

پروانه بهره برداری مجموعه کارخانجات ساخت و تولید

پروانه بهره برداری مجموعه کارخانجات ساخت و تولید

مشاهده
پروانه تاسیس پژوهش های صنعتی و معدنی

پروانه تاسیس پژوهش های صنعتی و معدنی

پروانه تاسیس پژوهش های صنعتی و معدنی

مشاهده
پروانه فنی و مهندسی

پروانه فنی و مهندسی

پروانه فنی و مهندسی

مشاهده
گواهینامه اجرای اتوماسیون سطح 2 احیامستقیم فولاد

گواهینامه اجرای اتوماسیون سطح 2 احیامستقیم فولاد

گواهینامه اجرای اتوماسیون سطح 2 احیامستقیم فولاد

مشاهده
پروانه پژوهش

پروانه پژوهش

پروانه پژوهش

مشاهده
پروانه طراحی و نظارت

پروانه طراحی و نظارت

پروانه طراحی و نظارت

مشاهده