افتخارات

نخستین همایش مدیریت سبز

نخستین همایش مدیریت سبز

انجمن مدیریت سبز ایران

مشاهده
انتخاب مدیر عامل شرکت فولادتکنیک به عنوان مدیر پیشرو
لوح تقدیر و تندیس مدیر پیشرو

لوح تقدیر و تندیس مدیر پیشرو

انجمن مدیران صنایع اصفهان

مشاهده
تقدیر جهت تلاشهای زیست محیطی تحت عنوان تلاش سبز

تقدیر جهت تلاشهای زیست محیطی تحت عنوان تلاش سبز

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان

مشاهده
گواهینامه کاهش مصرف کربن در پروژه ها و بهینه سازی مصرف آن
واحد صنعتی سبز استان اصفهان
شرکت برتر در حوزه صنایع پیشرفته

شرکت برتر در حوزه صنایع پیشرفته

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

مشاهده
جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

انجمن مدیریت پروژه ایران (ششمین جشنواره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران)

مشاهده
شرکت مهندسی برتر کشور

شرکت مهندسی برتر کشور

پنجمین جشنواره پژوهش، فن آوری صنعت، معدن و تجارت

مشاهده
تقدیر نامه واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
تقدیرنامه ارائه توانمندیهای قطب دوم صنعتی کشور در نمایشگاه توانمندیهای اصفهان
لوح یادبود از نمایشگاه تخصصی خدمات فنی، مهندسی و تحقیقات صنعتی