اخبار

انتخاب شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک به عنوان واحد صنعتی شایسته
ادامه مطلب
انجام عملیات اولین ذوب کوره قوس الکتریکی واحد فولادسازی غدیر نــــــــی ریز
ادامه مطلب
افتتاح طــــــرح های عمرانی، خدمــــــاتی در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان شهید مدنی
ادامه مطلب
انجام موفقیت آمیز ذوب گیری کوره قوس واحد فولادسازی مجتمع غدیــــــــر نــــــــی ریــــــــز
ادامه مطلب
امضا موافقتنامه احداث کارخانه صنایع فلزی در کشور عمان
ادامه مطلب
کسب عنوان واحد نمونه صنعت استان اصفهان
ادامه مطلب
اخذ مجدد گواهینامه سیستم های مدیریتی 1401
ادامه مطلب
راه اندازی فروسیلیس خمین با ظرفیت 18 هزارتن
ادامه مطلب
غرفه شرکت درنمایشگاه سمپوزیوم فولاد 1401 به روایت تصویر
ادامه مطلب
تصاویر برگزیده دوازدهمین نمایشگاه چشم انداز صنعت فولادبا نگاهی به سنگ آهن 1401
ادامه مطلب
تبریک بابت ابلاغ قرارداد پروژه
ادامه مطلب
ادامه مطلب