روایت رسمی از دلار۴۲۰۰که اغلب بر کامیابی این سیاست در مهار قیمت‌ها تاکیدمی‌کرد،تغییر جهت داد.با اینکه مدت‌هاست کارشناسان،اقتصاددانان و مراکز پژوهشی ازمعایب سیاست تخصیص ارز ارزان و تبعات رانتی آن سخن می‌گویند،اما دولت عقب‌نشینی دراین باره نشان نداده بود؛تااینکه رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یک بیانیه،ناکارآیی این سیاست در تامین هدفش را تایید کرد.نوشته عبدالناصر همتی نشان می‌دهدکه اصلی‌ترین بهانه تخصیص ارز ارزان، یعنی مهار قیمت‌ها و دفاع از مصرف‌کننده، کاملا زیر سوال رفته است؛ به‌طوری که در ۳ ماه آذر، دی و بهمن، قیمت کالاهای مشمول دلار دولتی، تندتر از قیمت کالاهای غیرمشمول رشد کرده است. همتی برانحراف یارانه ارزی صحه گذاشت ونوشت که یارانه ارزی،به جای اینکه راهی سفره مصرف‌کننده‌ها شود، سر از جیب واسطه‌ها درآورده است.درحالی‌که رسالت اصلی این سیاست دفاع از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است. رئیس کل بانک مرکزی با زدن مهر تایید بر خاصیت رانتی بودن تخصیص دلار ارزان، از ‌آسیب‌شناسی آن توسط سیاست‌گذار ارزی خبر داد. پیام همتی به این معنی است که آخرین امیدها در دولت برای اقناع کارآیی این سیاست، در حال رنگ باختن است و احتمالا در سال ۹۸،میخی بر تابوت دلار ۴۲۰۰ کوبیده شود.اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند. نویسنده این گزاره، رئیس کل بانک مرکزی است.عبدالناصر همتی با انتشار پیامی درصفحه اینستاگرام خود،کرنای عقب‌نشینی از سیاست تخصیص دلار۴۲۰۰تومانی را به صدا درآورد.

منبع : https://donya-e-eqtesad.com