این طرح در جهان بی‌سابقه و خلاف اصول اقتصاد و حسابداری و تورم‌زاست: ❎ قصد بانک مرکزی از خرید و فروش ارز انتفاع نیست پس مالیات بلاوجه است؛ بانک مرکزی باید هرگونه ریال حاصل از فروش ارز را عقیم کند مگرنه بشدت تورم‌زاست. ☝️اگر اختلاف خرید و فروش ارز را سود شناسایی کنیم و مالیات بگذاریم (۹ هزار میلیارد تومان برای ۹۷) یعنی حداقل مالیاتش را به چرخه اقتصاد بازگردانده‌ایم که پول پرقدرت است و با ضریب ۷ برابری تورم‌زا. ⚠️ اگر ‎کسری بودجه داریم راهش خراب کردن کل اقتصاد نیست؛ شفاف لایحه متمم ببریم و شفاف تامینش کنیم. 👈 ‏تامین کسری بودجه در انتهای سال باید از مسیر قانونیش باشد. اینگونه قانون گذاری‌ها سنگ بنای غلطی را می‌گذارد که چند دهه سیاستگذاری را گروگان گرفته و دولت را به درآمدی واهی و غیرواقعی عادت می‌دهد و چند دهه بعد باید کمپین بگذاریم برای حذف این درآمد واهی! 💡این به ضرر دولت و ملت است./

منبع : http://www.ifnaa.ir/