🔹آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته میزان صادرات نفت عربستان به چین نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است. 🔹این در حالی است که صادرات نفت ایران به چین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته و به ۳۸۸ هزار بشکه در روز رسیده است.

منبع : http://www.ifnaa.ir/