هفته پایانی جولای تولید فولاد خام امریکا 1.2 درصد بهبود داشته 1.8 میلیون شورت تن ثبت شد و نرخ بهره وری کارخانه ها نیز 78.3 درصد بود. مدت مشابه سال گذشته نیز میزان تولید 1.7 میلیون شورت تن بوده است. به گزارش فولاد ایران، بین ژانویه تا جولای سال جاری نیز در این کشور 53 میلیون شورت تن فولاد خام تولید شده و کارخانه ها نیز با نرخ بهره وری 76.4 درصدی فعالیت نموده اند.

منبع : فولادتكنيك