جو بازار بیلت صادراتی سی آی اس منفی است چرا که در ترکیه تقاضا کمتر شده و بازار قراضه نیز وضعیت مطلوبی ندارد. البته روزهای اخیر با توجه به برخی تخفیف ها ترکیه و مصر خرید هایی از بازار بیلت سی آی اس داشتند.به گزارش فولاد ایران، قیمت فعلی بازار 490 تا 505 دلار هر تن فوب است که برای تولیدات آگوست می باشد. متوسط قیمت بازار 495 دلار است و جو بازار به شدت منفی است.ترکیه اخیرا 15 هزار تن بیلت سی آی اس را در 510 دلار هر تن سی اف آر خریداری کرده است. در کل خریداران ترک منتظر ارزان تر شدن قیمت ها هستند.

منبع : ifnaa.ir