قیمت قراضه وارداتی در شرق آسیا با افت قیمت های امریکا پایین آمده است. متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 حدود 355 دلار هر تن سی اف آر شرق آسیاست که حدود 3 دلار افت قیمت داشته است.به گزارش فولاد ایران، کره جنوبی قراضه سنگین کلاس یک امریکا را اخیرا 356 دلار هر تن سی اف آر خریداری کرده است که یک دلار افت قیمت داشت. در سایر کشورهای آسیایی قراضه سنگین 20-80 امریکا 360 دلار هر تن سی اف آر است. همچنین متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس 2 ژاپن نیز 292 تا 295 دلار هر تن فوب می باشد.

منبع : ifnaa.ir