بهبود تقاضای تجار چینی موجب شد قیمت سنگ آهن وارداتی از استرالیا در این کشور بهبودهایی داشته باشد. آخرین شاخص قیمت سنک آهن خلوص 62 درصد 64.70 دلار هر تن خشک سی اف آر ثبت شده است و قرارداد سواپ ماه آگوست نیز 64.70 دلار هر تن خشک سی اف آر است.به گزارش فولاد ایران، تقاضای سنگ آهن بیشتر شده و تخفیف های عرضه کننده های استرالیا نیز کمتر شده است. با اینکه تولید فولاد چینی ها در ماه ژوئن به اوج رسید ولی هنوز حاشیه سود خوبی دارند.

منبع : ifnaa.ir