آمار انجمن آهن و فولاد ترکیه حاکی از آن است که تولید فولاد خام این کشور در 5 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 4.3 درصد رشد سالانه داشته به 16 میلیون تن رسید.به گزارش فولاد ایران، در این مدت صادرات فولاد این کشور 3.9 درصد افت داشته 8.1 میلیون تن ثبت شد ولی ارزش آن 20 درصد بالا رفته 6.7 میلیارد دلار بود.از طرفی ترکیه در این مدت 8 میلیون تن فولاد وارد کرد که 18 درصد رشد سالانه داشته و ارزش آن با 35 درصد رشد به 6.2 میلیارد دلار رسید.

منبع : ifnaa.ir