در سه ماه نخست سال جاری میلادی صادرات سنگ آهن هند افت شدید 61 درصدی نسبت به سه ماه پایانی سال قبل داشته به 2.31 میلیون تن رسید. به گزارش فولاد ایران، همچنین این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 56 درصد کاهش یافت. کاهش صادرات سنگ آهن شرکت های معدنی ایالت گوا به دلیل ممنوعیت استخراج های غیر قانونی علت اصلی این افت در صادرات بود.در این بین صادرات سنگ آهن هند به چین 56 درصد افت داشته 2.04 میلیون تن ثبت شد در حالی که چین با 88 درصد سهم بازار بزرگترین خریدار سنگ آهن هند بود.

منبع : ifnaa.ir