هفته گذشته قیمت قراضه وارداتی در ترکیه 8 تا 10 دلار هر تن رشد داشته آخرین قیمت قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 امریکا 345 تا 346 دلار هر تن سی اف آر شده است. به گزارش فولاد ایران، از آنجایی که امریکا از اول ژوئن بر کشورهایی چون مکزیک، کانادا و حوزه یوروهم تعرفه هایی مشابه سایر کشورها اعمال کرده انتظار می رود صادرات فولاد ترکیه به امریکا از سر گرفته شود. اخیرا در ترکیه تقاضای قراضه امریکا هم بالا رفته و خرید ها برای حمل جولای در جریان است. اختلاف قیمت قراضه سنگین و خرد شده به 13 تا 15 دلار هر تن رسیده که به دلیل تقاضای خوب قراضه خلوص بالای امریکا می باشد.قراضه سنگین 20-80 حوزه دریای بالتیک نیز اخیرا در 344 دلا ر هر تن سی اف آر معامله شده است.

منبع : ifnaa.ir