قیمت قراضه کانتینری وارداتی به شرق آسیا در ثبات است و قیمت های امریکا تغییری نداشته است.به گزارش فولاد ایران، آخرین شاخص قیمت موسسه پلاتس برای قراضه سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 کانتینری 340 دلار هر تن سی اف آر تایوان و در ثبات بوده است. در ویتنام نیز قیمت قراضه کانتینری امریکا 350 دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است.البته قیمت قراضه ژاپن در این منطقه تا 12 دلار رشد داشته 355 تا 360 دلار هر تن سی اف آر شد.

منبع : ifnaa.ir