توکیو استیل ژاپن این هفته نیز قیمت خرید قراضه از بازار داخلی را 5 تا 9 دلار پایین آورد در حالی که هفته گذشته نیز دو مرتبه قیمت را کاهش داده بود. به گزارش فولاد ایران، ظاهرا انتظار می رود در مزایده صادراتی ماهانه قراضه ژاپن افت قیمت چشمگیر مشاهده شود از این رو قیمت در بازار داخلی پایین آمده است.بدین ترتیب قیمت فعلی قراضه سنگین کلاس 2 در بازار ژاپن 313 تا 327 دلار هر تن شده است.

منبع : ifnaa.ir