این هفته قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین بالا رفته ولی در بازار صادرات کم بودن حجم خریدها قیمت را ثابت نگه داشت. قیمت فعلی ورق گرم صادراتی چین 575 تا 605 دلار هر تن فوب می باشد.به گزارش فولاد ایران، در بازار داخلی چین نیز ورق گرم این هفته 5 تا 6 دلار بالا رفته به 619 تا 627 دلار هر تن درب کارخانه رسیده است.

منبع : ifnaa.ir