روند بازار واردات قراضه این هفته در ابهام بود. برخی اظهار داشتند علی رغم افت ارزش لیر نسبت به دلار، تقاضای قراضه بهتر شده است ولی قراضه سنگین 20-80 حدود 2.25 دلار افت داشته 353.50 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. قیمت بازار بین 350 تا 355 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.به گزارش فولاد ایران، از طرفی در بازار میلگرد ترکیه قیمت ها تحت فشار است و افت ارزش لیر بازار را مختل نمود. میلگرد صادراتی ترکیه 557.5 دلار هر تن فوب است در حالی که میلگرد صادراتی چین این هفته حدود 3 دلار افت داشته 535 دلار هر تن فوب شد.

منبع : ifnaa.ir