قیمت قراضه کانتینری وارداتی در شرق آسیا برای چهارمین هفته متوالی صعودی بوده و به اوج 4 سال اخیر نزدیک شده است.به گزارش فولاد ایران، خبر اعمال تعرفه های وارداتی در امریکا موجب شده بازار قراضه این منطقه این شدت رشد را داشته باشد. قراضه سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 کانتینری امریکا 365 تا 370 دلار هر تن سی اف آر تایوان ثبت شد و معامله ای در 362 دلار نهایی گردید. آخرین بار چنین قیمت بالایی ژوئن 2014 مشاهده شده بود که حدود 360 دلار بود. قیمت قراضه کانادا هم در این منطقه تا 10 دلار رشد قیمت هفتگی داشت.بدین ترتیب میانگین قیمت قراضه کانتینری وارداتی در شرق آسیا 15 دلار هر تن بالا رفته 365 دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است.

منبع : ifnaa.ir