هفته اخیر قیمت ورق گرم صادراتی سی آی اس افت داشته و معاملاتی در قیمت های پایین تر نهایی شد. ورق گرم صادراتی سی آی اس 15 تا 25 دلار نسبت به هفته قبل افت داشته 560 تا 570 دلار هر تن فوب شده است. بنا بر گزارش فولاد ایران، کارخانه متینوست اوکراین توانست ورق گرم خود را در 590 تا 605 دلار هر تن سی اف آر به منطقه منا بفروشد.عرضه کننده های روس مدعی هستند که می توانند ورق گرم خود را در 600 دلار هر تن فوب دریای سیاه بفروشند ولی ظاهرا واقعیت بازار 20 تا 30 دلار پایین تر است.

منبع : ifnaa.ir