مقایسه گزارش کیفی خودرو در آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته نشان دهنده آن است که خودروسازان موفق به ارتقای کیفی بسیاری از محصولات خود شده‌اند. براساس گزارش کیفی آذرماه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، از بین ۳۹ خودرویی که مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند ۹ خودرو از پنج ستاره کیفی چهار ‌ستاره را از آن خود کرده‌اند؛ بنابراین ۰۷/ ۲۳ درصد از خودروهای یاد شده توانستند به کیفیت نسبتا ایده‌آل دست یابند. این موضوع در حالی است که در آذرماه سال گذشته از میان ۳۳ خودروی تولیدی تنها ۲ خودرو دارای ۴ ستاره کیفی بودند. بنابراین خودروهای ایده‌آل ۰۶/ ۶ درصد جدول کیفی را به خود اختصاص داده بودند.

منبع : ifnaa.ir