سرمای هوای زمستانی فعالیت بازار صادرات میلگرد ترکیه را کم کرده است. قیمت پیشنهادی میلگرد ترکیه 570 تا 575 دلار هر تن فوب می باشد که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است.به گزارش فولاد ایران، قابل ذکر است میلگرد در بازار داخلی این کشور 580 تا 590 دلار هر تن درب کارخانه شنیده شده که در ثبات مانده است.

منبع : ifnaa.ir