سال های اخیر اتفاقات مختلفی در صنعت فولاد چین که بزرگترین تولید کننده فولاد دنیاست رخ داده به ویژه از سال 2015 به بعد. به گزارش فولاد ایران، در سال 2015 کمبود تقاضای داخلی مشکل بزرگ مازاد ظرفیت فولاد را ایجاد نمود که افت قیمت های شدید فولاد و در نتیجه صادرات فولاد ارزان چینی به سراسر دنیا را در پی داشت. سال 2016 همین مشکل ادامه داشت و چالش محدودیت های تجاری اعمال شده توسط برخی کشورها که فولاد ارزان چینی به بازارشان آسیب زده بود به آن اضافه گردید.دولت چین که دیگر راه چاره ای نمی دید سرانجام تصمیم گرفت با مشکل مازاد ظرفیت تولید مواجه شود و اعلام کرد می خواهد اقتصاد چین را از سرمایه گرایی به مصرف گرایی تغییر دهد. نیمه دوم 2016 دولت چین بسته های محرک اقتصادی عرضه کرد تا تقاضای داخلی را بالا ببرد و برنامه هایی برای کاهش ظرفیت تولید فولاد کشور به میزان 100 تا 150 میلیون تن تا سال 2020 اعلام نمود. به طوری که 65 میلیون تن کاهش ظرفیت تولید سال 2016 در کنار تعرفه های آنتی دامپینگ برخی کشورها، صادرات فولاد چین را به شدت تحت تاثیر قرار داد.بنابراین در حالی که سال 2015 صادرات فولاد چین 11.6 میلیون تن بود در سال 2016 به 108.1 میلیون تن رسید. این راهکارهای اعمالی دولت چین سال 2017 بیشتر اثرات خود را نمایان ساخت. تقاضای داخلی فولاد به ویژه در بخش ساخت و ساز بالا رفت و صادرات افت شدید داشت. صادرات فولاد چین سال 2017 به 75.5 میلیون تن رسیده که 30 درصد نسبت به سال 2016 پایین آمده است. از طرفی قیمت فولاد سال گذشته در چین رشد داشت.

منبع : ifnaa.ir