بیلت صادراتی سی آی اس در راستای رشد قیمت قراضه در بازارهای جهانی بالاتر رفته است. به گزارش فولاد ایران، در کل جو بازار مثبت است و عرضه کنندگان سی آی اس هفته گذشته قیمت های پیشنهادی را 470 تا 475 دلار هر تن فوب اعلام کردند و روزهای اخیر قیمت را به 480 تا 485 دلار رساندند.عرضه کننده ها عجله ای در فروش ندارند چرا که بخشی از تولید ژانویه را هم پیش فروش کرده اند و امیدوارند قیمت ها بالاتر هم برود.در خاور دور بیلت سی آی اس 485 دلار هر تن فوب معادل 500 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیاست که برای تولیدات اوایل ژانویه می باشد.

منبع : ifnaa.ir