روزهای گذشته در راستای افت بازار قراضه و کاهش تقاضای بیلت در ترکیه قیمت بیلت در این کشور ارزان تر شده است. به گزارش فولاد ایران، متوسط قیمت بیلت وارداتی از 485 تا 490 دلار به 475 تا 485 دلار هر تن سی اف آر رسیده است. علت اصلی رکود بازار بیلت افت قیمت قراضه وارداتی در ترکیه است.بیلت صادراتی ترکیه نیز از 500 تا 505 دلار به 490 تا 495 دلار هر تن فوب رسیده است و در بازار داخلی آن نیز بیلت نزولی بوده با 10 دلار افت 485 تا 490 دلار هر تن درب کارخانه است.

منبع : ifnaa.ir